!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstugan

 

Tvättstugan som "tillhör" vår förening är belägen i trapphus F, Barken Beatrices Gata 8. I området kommer det att finnas två stycken tvättstugor som skall delas av tre bostadsrättsföreningar. Tvättstugorna kommer således att ingå i den ännu ej bildade samfälligheten som skall administreras av en samfällighetsförening.

För att boka tid i tvättstugan skall man fästa sitt lägenhetsmärkta lås på bokningstavlan i tvättstugan

För allas trevnad och för att vi skall slippa extra kostnader för underhåll och städning ber vi er alla att iakttaga följande regler:

 

  • Sköt om våra maskiner. Det är bra grejer så se till att de förblir i bästa skick.

 

  • Du har 30 min extra efter tvättpasset att torka din tvätt.

 

  • Undvik att springa ut och in efter avslutat tvättpass under sena kvällstimmar. Det kan störa de boende.

 

  • Lämna tvättstugan snygg och prydlig. Tänk på eventuella allergiker.

 

  • Prata med varandra. Kanske behövs inte en hel tvättid för att exempelvis mangla.

 

  • Du får använda tvättstugan mellan klockan 0800 och 2100.

 

 


 

Torktumlaren:

Efter avslutat tvättpass är det viktigt att rengöra torktumlarens filter.

Öppna den stora luckan här nedanför och använd borsten du finner innanför.

 

 


 

Torkrummet: 

Efter avslutat tvättpass är det viktigt att rengöra torkarens filter.

 

Borsta av filtret och sopa upp dammet.