!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage

 

Föreningen har 28 parkeringsplatser i gemensamt garage.

Garageplats hyres separat och är alltså inte knuten till lägenhet. Vid utträde ur föreningen sägs platsen upp per automatik i samband med utträdet. Uppsägning av parkeringsplats då medlem stannar kvar i föreningen skall ske skriftligt till föreningen. Uppsägningstid är då tre månader.

Medlem kan hyra endast en P-plats. Tackar medlem nej till erbjuden parkeringsplats stryks man från listan.

För övriga detaljer se standardkontrakt nedan.

Det finns en separat kö till parkeringsplatserna och är du intresserad av en plats så skall du kontakta: 

e-mail: info@riggen.se

Dokument

Garagekontrakt 2016-09.pdf 2016-09-29

Uppdaterad 2017-08-04 av Bengt Olsson