!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samfälligheten

 

Brf Riggen har tillsammans med Brf Fören och Brf Masten en samfällighetsförening som lyder under Lantmäteriet.

 

Samfälligheten Skrovet

Denna har som uppgift att sköta alla våra gemensamma saker. Det viktigaste är fjärrvärme, gemensam el, vatten/avlopp och sopsugen. Till detta kommer gården, garaget, tvättstugorna och cykelrummen.

Föreningarna har dessutom valt att flytta över mer och mer avtal till samfälligheten. Det innebär att samfälligheten numera svarar även för trappstädning, fastighetsunderhåll, kabel-tv och hissarna.

Mycket sköts alltså nu av Skrovet. Där behövs arbetsinsatser. Dessa är arvoderade. Samfällighetens styrelse består idag av 2 från varje förening men fler behövs. Hör av er till nån i styrelsen om ni vill delta i Samfällighetens viktiga arbete.