!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Balkonger och markiser

 

Vi vet att det är flera som planerar att sätta upp vindskydd, insyningsskydd och kanske markiser samt andra mera fasta arrangemang. Föreningens ordningsregler gäller och nedanstående är en tolkning av dessa regler.

Utgångsläge:
Åtgärder som förändrar byggnadens fasad eller huskroppens utseende får inte vidtas utan styrelsens medgivande och av kommun beviljat byggnadslov.• Du får sätta upp vindskydd på din balkong men det skall vara markisväv av hög kvalitet.

Som exempel kan nämnas 

Myrins textil Tel:031-418841

Aulin o Bäck Markiser/Persienner Tel:031-475277 och

Bäställning via ett "nätet"företag

www.dittsolskydd.se Priset varierar mellan 300-350 kr/m2 för att få det färdigsytt ikl. öljetter. Något billigare om man syr själv. 

•Du får sätta upp markiser och då gäller samma regler för det tyg du skall använda som för vindskydden på balkongerna.

• Du får glasa in din balkong. Inglasning av balkong utföres i glas och med aluminiumprofiler på ett fackmässigt sätt. Trä- och plastkonstruktioner är ej tillåtna.

• Avgränsning av uteplatser får göras under förutsättning att utförande och färg överensstämmer med befintliga träkonstruktioner och med 90 cm som högsta höjd.

• Du får inte montera spaljéer på fastighetens fasad.Gemensamt för allt liknande arbete är

• Arbetet skall vara fackmannamässigt utfört.

• Ovan angivna kompletteringar innebär avvikelser från grundkonstruktionen och sker helt på bostadsrättshavarens eget ansvar och egen risk. Föreningen ansvarar således inte för eventuella skador som kan uppkomma genom väder och vind. Bostdsrättshavaren ansvarar också för skador på fasaden eller annorstädes på grund av infästning etc.

• Bostadsrättshavaren ansöker själv om eventuella byggnadslov

Är du tveksam eller har några frågor så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.Detta är en tolkning och försök till förtydligande av våra ordningsregler som antogs vid ordinarie styrelsemöte 2006-01-30 och har distribuerades till alla medlemmar.

Punkt 9
Inglasning av balkonger och uppsättning av markiser får endast ske med styrelsens godkännande. Balkongskydd får endast uppsättas om de beträffande färg och form godkänts av styrelsen.

Här är några exempel på godskända färgval:Se bild "Färgförslag" nedan.


Punkt 12
Avskärmningar, vindskydd och spaljéer på uteplatser och balkonger måste godkännas av styrelsen.

 


Under rubriken Länkar finner du några företag i Göteborg som utför denna typ av arbete.

Utskriftvänlig version