!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Balkonger och vindskydd

Om du planerar att sätta upp vindskydd, insyningsskydd, balkongskydd eller andra mera fasta arrangemang, se Föreningens ordningsregler 


Utgångsläge:
Åtgärder som förändrar byggnadens fasad eller huskroppens utseende får inte vidtas utan styrelsens medgivande och i vissa fall krävs att kommun beviljat byggnadslov. Vindskydd, insynsskydd och balkongskydd ska monteras på ett sådant sätt att de inte stör din granne och får under inga omständigheter monteras i fasaden. Balkonskydd ska monteras på insidan av balkongen och får inte helt täcka balkongräcken då detta förändrar utseendet på huset. Använd väv av hög kvalitet och i färger som ligger i husens och balkongernas färgskala.

Dokument

Info om inglasning utdelat 17 okt 2017.pdf 2017-10-16

Uppdaterad 2017-06-19